Åpenthetsloven

3 Norske AS med datterselskaper omfattes av åpenhetsloven og gjennomfører aktsomhetsvurderinger iht. OECD sine retningslinjer.

Hvert år publiseres redegjørelsen for selskapene og ellers ved vesentlige endringer. Nedenfor er en oversikt over redegjørelsene.

Har du spørsmål om 3 Norske sitt arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven er det bare å ta kontakt med juridisk@3norske.no.